Pædagogisk Filosofi

Serien fagfællebedømmes efter de af ministeriet anførte regler. Se her:http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den bibliometriske-forskningsindikator/fagfaellebedommelse 

Serien Pædagogisk Filosofi omfatter nyere arbejder såvel som klassiske værker, hvor filosofien bidrager til pædagogikken og omvendt.   

NY FORSIDE

Denne bog "Tid og Fortælling" af Peter Kemp er en introduktion Paul Riœcur og en kommentar til Paul Ricœurs "Tid og Fortælling", der stiller spørgsmål til anerkendelse. Kan vi kun få anerkendelsen ved at true hinanden til at levere den, eller kan vi få den som en rigtig gave? Må vi bestandig jage efter anerkendelse for at slippe for frygten for de andre, for at undgå forladtheden og de andres foragt? Eller kan anerkendelsen også komme som en gave, der ikke gives, fordi vi er nyttige midler for andres formål, og er en slags varer de andre køber og sælger, men fordi vi giver os selv til andre og får os selv af de andre? Peter Kemp tilføjer diskussionen en meget vigtig etisk dimension og gør den aktuel.

E-bogen der koster 120 kr kan købes her.

Almindelig papirudgave der koster 210 kr kan købes her

Forside-Kant-thumb

Nyoversættelse af et af Kants sene værker, der i en humoristisk og satirisk tone vidner om et levende engagement i samtiden (1790'erne) - en tid der har slående lighedspunkter med i dag, hvorfor bogen er en kostbar nøgle til forståelse af vor egen tids begivenheder.

E-bogen der koster 120 kr kan købes her

Forside_Menneskerettigheder_thumb.

Ved tilblivelsen af FN's menneskerettigheder spurgte en iagttager af processen forundret til, hvorledes så modstridende ideologier alligevel endte med at nå til enighed om nogle grundlæggende rettigheder. I sin bog ”Tre opfattelser af menneskerettighederne” forsøger Mogens Chrom Jacobsen at oprulle de forskellige filosofiske og idéhistoriske veje, der fører til at man overhovedet kan udtænke noget sådant som menneskerettigheder.

* Denne titel er ikke fagfællebedømt efter ministeriets regler

E-bogen der koster 120 kr kan købes her

medicinsk-etik

Sundhed set ud fra en helhedsbetragning af mennesket med henblik på en dybere forståelse af sundhedspersonalets rolle for patienterne. Et sundhedspædagogisk overblik fra en hermeneutisk og positiv vinkel sat i et kritisk samfundsmæssigt perspektiv. For nærmere information ses her indholdsfortegnelsen

1.     Indledning s.6

2.    Humanistisk videnskab s.9

2.1. Fundamentet i den humanistiske videnskab s.10

2.1.1 Dannelse .s.10

2.1.2 Sensus communis s.10

2.1.3. Dømmekraften s.12

2.1.4. Smagen s.13

2.2. Den ideelle væren s.13

2.3. Dialektikken mellem individet og fællesskabet s.14

2.4. Forforståelse s.15

2.5. Horisont og horisontsammensmeltning s.16

2.6. Lægens ansvar for forståelsen s.17

 3.  Etik s.18

 3.1 Etik og moral s.19

3.2. Det gode liv og lykken s.20

3.3. Dyden s.21

3.4. Holdninger s.22

3.5. Det frie menneske s. 23

3.6. Motivation s.23

3.7. Kroppen og vores uerstattelighed s.23

3.8. Venskabet s.24

3.9. Sproget s.25

3.10. Indplacering af etikken s.25

 4.    Menneskesyn og en medicinsk antropologi s.27

 4.1. Descartes og fragmenteringen s.27

4.2. Martin Heidegger og helhedstænkningen s.28

4.3. Stillingtagen s.29

4.4. Normative overvejelser s.29

4.5. Mennesket modsat tingen s.30

4.6. Lægen som filosof s.31

4.7.  Medicinsk antropologi s.31

4.7.1. Betydning og intention s.32

4.7.2. Tid s.33

4.7.3. Rum s.34

4.7.4. Kroppen s.35

4.7.5. Sam-væren s.35

4.7.6.. Stemthed s.37

4.7.7. Hukommelse og historiskhed s.38

4.7.8. Død s. 38

4.7.9. Den fri, forenende ”heling” af væsenstrækkene til et selvstændigt menneske s.39

4.8. Sygdomsbegreb s.39

4.9. Det syge menneske s.40

4.10. Naturen som helbreder s.41

 5.    Medicin s.43

 5.1. Forhistorisk tid s. 43

5.2. Middelalderen s.43

5.3. Moderne tid s.43

5.4. Behandling og læge – patientforholdet s.45

5.5. Deontologi og utilitarisme s.46

6.    Terapi s.47

6.1. Formen og overføringen i psykoanalysen s.47

6.2. Fortrængning s.48

6.3. Sproget s.48

6.4. Ny identitet s.49

6.5. Torben Bendix s.49

 7.    Sundhedspolitik og – pædagogik s.51

 7.1. Økonomi s.51

7.2. Forebyggelse s.51

7.3. Usunde produkter s.51

7.4. Miljøpolitik s.52

7.5. Patientens rolle ved opretholdelse af sundhed s. 52

7.6. Daglige sundhedstiltag s.53

7.6.1. Naturmedicin s.54

7.6.2. Alternativ Behandling s.55

7.7. Forbedring af det etablerede sundhedssystem s.56

7.8. Sam-værens helbredende betydning s.56

7.9. Misforståelse s.57

7.10. Omsorgen og selvomsorgens helbredende betydning s.57

7.11. Arbejdets pres på den enkelte s.58

7.12. Mangler ved den traditionelle lægeuddannelse s.58

7.12.1. Auraen s.61

7.12.2. Intuitionen s.62

7.12.3. Chackrasystemet s.62

7.12.4. Reinkarnation s.63

7.12.5. Et studium for sig s.64

 8.    Forskningsetik s.69

 8.1. Risici s. 69

8.2. Forsøg s.69

8.3. Etiske komitéer s.71

 9.    Global medicinsk etik s.73

 10.  Konklusion, refleksion og afslutning s.75

 10.1. Konklusion s.75

10.2. Refleksion s.75

10.3. Afslutning s.77

11.   Resumé s. 79

 Litteraturliste s.81

 

* Denne titel er ikke fagfællebedømt efter ministeriets regler

E-bogen der koster 120 kr kan købes her