Pædagogisk Filosofi

Serien Pædagogisk Filosofi omfatter nyere arbejder såvel som klassiske værker, hvor filosofien bidrager til pædagogikken og omvendt.

NY FORSIDE

Tid og Fortælling

Denne bog "Tid og Fortælling" af Peter Kemp er en introduktion Paul Riœcur og en kommentar til Paul Ricœurs "Tid og Fortælling", der stiller spørgsmål til anerkendelse. Kan vi kun få anerkendelsen ved at true hinanden til at levere den, eller kan vi få den som en rigtig gave? Må vi bestandig jage efter anerkendelse for at slippe for frygten for de andre, for at undgå forladtheden og de andres foragt? Eller kan anerkendelsen også komme som en gave, der ikke gives, fordi vi er nyttige midler for andres formål, og er en slags varer de andre køber og sælger, men fordi vi giver os selv til andre og får os selv af de andre? Peter Kemp tilføjer diskussionen en meget vigtig etisk dimension og gør den aktuel.

E-bogen koster 120 kr. og kan købes på saxo.com.
Almindelig papirudgave koster 210 kr. og kan købes på werkshop.dk.

Forside-Kant-thumb

Til den evige Fred

Nyoversættelse af et af Kants sene værker, der i en humoristisk og satirisk tone vidner om et levende engagement i samtiden (1790'erne) - en tid der har slående lighedspunkter med i dag, hvorfor bogen er en kostbar nøgle til forståelse af vor egen tids begivenheder.

E-bogen koster 120 kr. og kan købes på saxo.com.

Forside_Menneskerettigheder_thumb.

Tre opfattelser af Menneskerettighederne

Ved tilblivelsen af FN's menneskerettigheder spurgte en iagttager af processen forundret til, hvorledes så modstridende ideologier alligevel endte med at nå til enighed om nogle grundlæggende rettigheder. I sin bog ”Tre opfattelser af menneskerettighederne” forsøger Mogens Chrom Jacobsen at oprulle de forskellige filosofiske og idéhistoriske veje, der fører til at man overhovedet kan udtænke noget sådant som menneskerettigheder.

* Denne titel er ikke fagfællebedømt efter ministeriets regler

E-bogen koster 120 kr. kan købes på saxo.com.
medicinsk-etik

Medicinsk Etik

Sundhed set ud fra en helhedsbetragning af mennesket med henblik på en dybere forståelse af sundhedspersonalets rolle for patienterne. Et sundhedspædagogisk overblik fra en hermeneutisk og positiv vinkel sat i et kritisk samfundsmæssigt perspektiv. For nærmere information ses her indholdsfortegnelsen

* Denne titel er ikke fagfællebedømt efter ministeriets regler

E-bogen koster 120 kr. kan købes på saxo.com.