Tenzin Wangyal Rinpoche

Bøger om tibetansk Bönbuddhisme af Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. Alle bøger er oversat til dansk ved Brita Carmen Sommer.

Den tibetanske lære om krop, tale og sind

Den tibetanske lære om krop, tale og sind

Dette store fine værk giver en omhyggelig og grundig indføring i den ældgamle tibetanske Bönbuddhistiske tradition. De centrale emner foldes ud og belyses hver for sig og giver en sammenhængende forståelse for alle de vækstmulgheder, vi mennesker har. Bogen giver et samlet overblik over de vigtigste potentialer, vi alle indeholder. Endvidere får vi anvisninger på healing af de sygdomme eller blokeringer, vi måtte have.

”De sande tre døre til oplysning er: roen i kroppen, stilheden i talen og den rummelige opmærksomhed i sindet”.

Ved at forstå, hvordan vore handlinger, ord og tanker påvirker hinanden, forstærkes vores evne til at udvikle vores spirituelle praksis og bringer os nærmere mod selv-erkendelse. Med sin varme uformelle stil åbner Tenzin Wangyal Rinpoche den tibetanske meditationspraksis op både for nybegyndere og mere erfarne studerende, da han lægger lige meget vægt på praksis som på viden. Han tilbyder forskellige praksisser, der enten arbejder med kroppen, talen eller sindet, afhængig af hvor vores problemer har rod. Her er således en lang række tibetanske yogaøvelser, visualiseringer, hellige lydpraksisser og rummelige meditationer over sindets natur. ”Sammen kan viden og en regelmæssig meditationspraksis ændre vores selvbillede og føre til en lettere, mere glædesfyldt fornemmelse af væren”, siger han.

Pris: 300 kr.
Bogen kan købes i danske boghandlere eller ved direkte henvendelse til Forlaget Sommer.

Den tibetanske lære om drømme og søvn

Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche er en af de få tibetanske Bön-mestre, som lever i vesten. Han er bosat i USA og er stifter af Ligmincha Institute, som arbejder på at bevare Böntraditionen og aktualisere den for moderne mennesker. Hans meget klare og ligefremme undervisning har gjort ham til en efterspurgt under- viser i hele verden. Hans bøger er oversat til mere end 20 sprog.

Denne bog giver detaljerede instruktioner i drømmeyoga, herunder de forberedende øvelser som laves i løbet af dagen. I den tibetanske tradition er evnen til at opnå klardrømme ikke et mål i sig selv, men det giver en ekstra mulighed for at kunne lave avancerede og effektive øvelser for at opnå frigørelse.

”Hvis vi ikke kan bære vores praksis med ind i søvnen,” skriver Tenzin Wangyal Rinpoche, ”hvis vi mister os selv hver nat, hvilken chance har vi så for at være opmærksomme, når døden nærmer sig? Se på din oplevelse af drømme for at vide, hvordan det vil gå dig i døden. Se på din oplevelse af søvn for at opdage om du virkelig er årvågen eller ej.”

Drømmeyoga følges af søvnyoga, som også kaldes ”det klare lys”. Det er en mere avanceret praksis, som svarer til de mest hemmelige tibetansk praksisformer. Målet er at forblive opmærksom gennem søvnen, når sindet, tankerne og sanserne fortoner sig. De fleste vesterlændinge opfatter end ikke denne dybe opmærksomhed som en mulighed, men den er velkendt i tibetanske traditioner som buddhisme og Bön. Resultatet af disse øvelser er større lykke og frihed, både i vores vågne og drømmende stunder. Bogen giver således kraftfulde metoder, som man kan bruge på sin vej til frigørelse.

Pris: 250 kr.
Bogen kan købes i danske boghandlere eller ved direkte henvendelse til Forlaget Sommer her fra siden. Nu også som e-bog på Saxo.com: https://www.saxo.com/dk/products/search?query=tenzin+wangyal+rinpoche&pt=e-bog&page=1

At vække det lysende sind

I denne bog vejleder meditationsmesteren Tenzin Wangyal Rinpoche dig i at tage indre tilflugt i stedet for at søge efter støtte udenfor dig selv. Ved at bruge hjerteinstruktionerne fra Dawa Gyaltsen, en tibetansk meditationsmester fra det 8.århundrede som drivkraft til en dyb praksis, åbner Tenzin Wangyal Rinpoche dine øjne for de skjulte gaver, der er gemt i dine dagligdags oplevelser.

De meditationer, der præsenteres i bogen og den tilhørende CD angiver en direkte måde at møde livets udfordringer på. Hvis du fuldt ud inddrager denne praksis i din hverdag, vil det hjælpe dig til at åbne op og transformere det, du opfatter som begrænsninger, til ubegrænsede muligheder. Den vil hjælpe dig med at opløse tvivlen på dig selv og din dømmen af dig selv, og få øje på visdommen og lyset, der er inde i dig hvert eneste øjeblik.

At vække det lysende sind giver læserne instruktioner til meditationer og praksis, der hjælper dig med at få øje på det naturlige sinds guldgrube.

Bog + CD, pris: 250 kr.
Bogen kan købes i danske boghandlere eller ved direkte henvendelse til Forlaget Sommer.

At vække den hellige krop

Åndedrættets kræfter har været anerkendt i århundreder som en integreret del af vores helbred og velvære. Tenzin Wangyal Rinpoche gør her den urgamle kunst i form af tibetanske åndedræts- og bevægelsesøvelser tilgængelig. I et klart, letforståeligt sprog giver han et omrids af de to kraftfulde meditationers teori og proces – Det nifoldige Renselsesåndedræt og Tsa Lung øvelserne – dette kan hjælpe dig med at ændre dit forhold til dig selv, til andre og til verden.

De enkle metoder, der bliver præsenteret i At vække Den Hellige Krop og på den tilhørende DVD, fokuserer på at rense og åbne dine energicentre for at give plads til, at de naturlige menneskelige kvaliteter: kærlighed, medfølelse, glæde og sindsro kan opstå. Når tristheden frigøres, sejrer sindsroen. Og når manglen på venlighed ophører, er medfølelsen til stede.

Denne praksis, som samtidigt fokuserer sindet og åndedrættet, mens du laver de specielle kropsøvelser, vil hjælpe dig med at opdage din indre visdom og udtrykke dit største potentiale.

Bog + DVD, pris: 250 kr.
Bogen kan købes i danske boghandlere eller ved direkte henvendelse til Forlaget Sommer.

Tibetansk lydhealing

En af verdens ældste ubrudte spirituelle traditioner er Tibets Bönbuddhistiske tradition. Denne visdomsvej har overlevet takket være en håndfuld dedikerede lamaer, så som indehaveren af Böns linje Tenzin Wangyal Rinpoche. Nu, hvor vi har Tibetansk Lydhealing, kan vi forbinde os med de ældgamle hellige lyde, når vi praktiserer i Bön – og vi kan aktivere vores healende potentiale.

Böns healende tradition påkalder De fem Krigerstavelser – rodlyde, der sender os ind i sindets essentielle natur og frigiver uendelig kreativitet og de kvaliteter, der er grundlæggende for sindet. Lyden er medicin, der kan oprense forhindringerne i vores krop, energi og følelser, samt i vores værens subtile dimensioner.

Ved hjælp af øvelserne i bogen og CDen, giver Tenzin Wangyal Rinpoche os værktøjerne til at opnå visdom og medfølelse, og til at bruge vibrationen fra de hellige lyde, der renser vores krop, forbinder os med vores iboende fuldkommenhed og fuldstændighed, samt vækker den spirituelle dyd.

Böns spirituelle mester Tenzin Wangyal Rinpoche guider dig i at anvende De fem Krigerstavelser, derefter lærer han dig at kunne tøjle disse hellige
lyde, som medicin, der kan rense, vitalisere og vække dit naturlige sind.

Bog + CD, pris: 250 kr.
Bogen kan købes i danske boghandlere eller ved direkte henvendelse til Forlaget Sommer.